Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Diablosteel ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Diablosteel ApS.

 

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Diablosteel ApS. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Diablosteel ApS anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Diablosteel ApS.

Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.
Ved førstegangsbrug kan der opstå røggener og stålet kan blive forbrændt – især hvis man spilder ost på stålet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Diablosteel ApS skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen.

Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Diablosteel ApS. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret.

For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Diablosteel ApS har stillet dig i udsigt.

Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Diablosteel ApS.

Fortrydelsesret
Diablosteel ApS yder en måneds fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Diablosteel ApS underrettes herom senest 1en måned efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til GLS, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@diablosteel.com.

Pris og betaling
I Diablosteel ApS har du mulighed for at betale med Dankort/visa samt JBC/Mastercard og mobile Pay. Alle priser i Diablosteel ApS på web-adressen http://www.diablosteel.com er inkl. moms, og inklusiv porto/fragt.

Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra GSL “Carry On”(Fly) gældende rater.